Starożytna

Architektura starożytna raczej nie miała wielkiego pola do popisu. Jednak zostawiła ona po sobie bardzo dużo. Tyle lat, tyle pokoleń, a my nadal widzimy pewne struktury oraz obiekty. Dajmy dla przykładu- posągi, piramidy lub inne tego typu elementy. One były bardzo solidne. Jednak czas mocno je zniszczył. Mimo to, nie do tego stopnia, aby nie dało się ich oglądać. W starożytności budowano piramidy, świątynie oraz inne takie bardzo prestiżowe obiekty. Dla nich starano się zachować solidność oraz jakość. Dlatego tak wiele osób podejdzie rozsądnie do tych struktur oraz pokaże, że jednak architektura tego typu jest potrzebna. Dzięki takim zaleceniom wiemy, że architektura starożytna była początkiem. Od tamtej pory architektura stawała się coraz popularniejsza, a to dobry znak dla ludzi, którzy wtedy jeszcze z niej nie korzystali tak często. Dziś już to jest logiczne. Niegdyś jednak takie wcale nie było. Dlatego oczywiste standardy mogą być pod pewnym względem zapominane lub dopiero uwzględniane. Tak odbywało się to w starożytności.

  Ogrody