Ogrody

Ogrody to nic innego, jak naturalne składniki i miejsca naszego regionu. Ogród może być także miejscem uprawy roślin oraz owoców lub warzyw. Wtedy wiemy, że jest to nasze miejsce, które możemy wykorzystać do tego aby odpocząć na łonie natury lub wykorzystać do innych pasji i zadań. Architektura ogrodu raczej zajmuje się takimi miejscami, które są większe. Tam, gdzie jest przestrzeń- tam także znajdziemy taką architekturę ogrodu oraz zieleni. One współpracują ze sobą i dają nam jeszcze lepszy pogląd na to, co jest właśnie wykonywane. Nie da się inaczej podejść do tych sfer. Dzięki temu od razu wiemy, jak wykorzystać tego typu zagadnienia oraz jak pokazać, że jednak ogrody mogą być pod opieką takich dziedzin architektonicznych. Wszystko jest dla nas jak najlepiej ukazane oraz uwzględnione. Ogrody nie interesują wszystkich. Wiele osób nie dostrzega w nich piękna, ani ogromnego potencjału,który można wykorzystać każdego dnia i przy każdej okazji i spotkaniu z takimi właśnie ogrodami.

  Studia na kierunku Architektura